Přejít k hlavnímu obsahu
x

Úřední deska

Hlavní informační nástěnka

Organizace školního roku 2023/2024:

·       zahájení: pondělí 4. září 2023

 

·       konec 1. pololetí: středa 31. ledna 2024

 

·       konec 2. pololetí: pátek 28. června 2024

 

·       zahájení dalšího školního roku: pondělí 2. září 2024

 

Prázdniny v rámci školního roku:     

·       Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023

 

·       Vánoční prázdniny: sobota 23. prosince 2023 - úterý 2. ledna 2024

 

·       Pololetní prázdniny: pátek 2. února 2024

 

·       Jarní prázdniny: pondělí 4. března – neděle 10. března 2024

 

·       Velikonoční prázdniny: čtvrtek 28. března 2024

 

·       Hlavní letní prázdniny: 29. června 2024 – 1. 9. 2024

 

Dokumenty školy

Školní řád a školní vzdělávací program jsou k dispozici na veřejně přístupném místě ve škole (spolu s dalšími dokumenty školy jsou volně přístupné ve vstupní hale školy).

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2022/2023
Inspekční zpráva ČŠI
září 2022
Auditová zpráva o projektu Světová škola
Zveřejněné informace o škole
Směrnice pro poskytování informací
Informace o zpracování osobních údajů
Informace o provozu podatelny
Řád školního dětského hřiště
Řád víceúčelového hřiště
Vyhodnocení rodičovského dotazníku - červen 2012
Vyhodnocení rodičovského dotazníku - červen 2016
Vyhodnocení rodičovského dotazníku - červen 2022
Pohled rodičů na distanční výuku - červen 2021
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek
Ochrana oznamovatelů - informace