Přejít k hlavnímu obsahu
x

Úřední deska

Úřední deska

Aktuální informace

Na základě ustanovení § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitel školy z provozních důvodů na pátek 18. 11. 2022 volno ředitele školy.

Mgr. Viktor Verner, ředitel školy

 


 

 

Indormace k zápisu do 1. ročníku základní školy

Organizace školního roku 2022/2023:

o   zahájení: čtvrtek 1. září 2022

o   konec 1. pololetí: úterý 31. ledna 2023

o   konec 2. pololetí: pátek 30. června 2023

o   zahájení dalšího školního roku: pondělí 4. září 2023

Prázdniny v rámci školního roku:     

o   Podzimní prázdniny: středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022

o   Vánoční prázdniny: pátek 23. prosince 2022 - pondělí 2. ledna 2023

o   Pololetní prázdniny: pátek 3. února 2023

o   Jarní prázdniny: pondělí 27. února – neděle 5. března 2023

o   Velikonoční prázdniny: čtvrtek 6. dubna 2023

o   Hlavní letní prázdniny: sobota 1. července 2023 – čtvrtek 31. srpna 2023

Dokumenty školy

Školní řád a školní vzdělávací program jsou k dispozici na veřejně přístupném místě ve škole (spolu s dalšími dokumenty školy jsou volně přístupné ve vstupní hale školy).

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022
Inspekční zpráva ČŠI
září 2022
Auditová zpráva o projektu Světová škola
Zveřejněné informace o škole
Směrnice pro poskytování informací
Informace o zpracování osobních údajů
Informace o provozu podatelny
Řád školního dětského hřiště
Řád víceúčelového hřiště
Vyhodnocení rodičovského dotazníku - červen 2012
Vyhodnocení rodičovského dotazníku - červen 2016
Vyhodnocení rodičovského dotazníku - červen 2022
Pohled rodičů na distanční výuku - červen 2021
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek