Přejít k hlavnímu obsahu
x

Úřední deska

Úřední deska

Aktuální informace

Informace - nástup žáků 2. stupně do školy od 8. 6. 2020

Informace ke znovuotevření školy

Informace o hodnocení žáků na konci 2. pololetí školního roku 2019/2020

Výsledek zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

-----------------------------------------------------------------------
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - COVID-19
Ředitel školy oznamuje, že na základě mimořádného opatření vydaného dne 10. 3. 2020 ministerstvem zdravotnictví se s účinností od 11. 3. 2020 zakazuje přítomnost žáků ve škole, školní družině a školní jídelně. Zákaz platí do odvolání. Obědy a svačinky byly žákům automaticky odhlášeny.
Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školy - v případě potřeby vydá škola rodičům potvrzení o uzavření školy pro potřeby jejich zaměstnavatele, žádejte v kanceláři školy v době od 8 do 14:30 hodin. Po telefonické domluvě je možno zaslat tiskopis rodičům e-mailem s elektronickým podpisem.
Vzhledem k předpokládanému delšímu přerušení výuky budou vyučující žákům zadávat učivo prostřednictvím elektronické žákovské knížky (EŽK). Každý žák by si ve svém vlastním zájmu měl každý den v EŽK kontrolovat jak nástěnku třídy, tak i domácí úkoly. Způsob odevzdání vypracovaných úkolů upřesní příslušný vyučující. Pokud žáci či jejich rodiče nemají aktuální přístupové údaje k webové aplikaci, mohou je rodiče vyzvednout v kanceláři školy – denně od 7:00 do 14:30 hodin – nejlépe po předchozí telefonické domluvě, aby bylo vše připraveno, nebo  mohou být rodičům po telefonické domluvě zaslány na e-mail.
Na základě mimořádného opatření vlády ze dne 12. 3. 2020 jsou od 13. března 2020 až do odvolání uzavřeny obě tělocvičny naší školy. O obnovení provozu budeme informovat vedoucí jednotlivých sportovních oddílů.
Oznámení ze školní jídelny pro cizí strávníky.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabídka pracovního místa:

škola přijme od školního roku 2020/2021 učitele pro vyučovací předměty:

příprava pokrmů, výchova ke zdraví.

Novému učiteli můžeme poskytnout byt 2+1 ve škole. Bližší informace podá ředitel školy.

Datum zveřejnění: 17. 2. 2020

Organizace školního roku 2019/2020

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne pondělí 2. září 2019.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou probíhat v termínu 3. 2. - 9. 2. 2020.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Dokumenty školy

Školní řád a školní vzdělávací program jsou k dispozici na veřejně přístupném místě ve škole (spolu s dalšími dokumenty školy jsou volně přístupné ve vstupní hale školy).

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019
Inspekční zpráva ČŠI
3. - 6. únor 2015
Auditová zpráva o projektu Světová škola
Zveřejněné informace o škole
Směrnice pro poskytování informací
Informace o zpracování osobních údajů
Informace o provozu podatelny
Řád školního dětského hřiště
Řád víceúčelového hřiště
Vyhodnocení rodičovského dotazníku - červen 2012
Vyhodnocení rodičovského dotazníku - červen 2016