Přejít k hlavnímu obsahu
x

Školní družina

.

Informace o provozu školní družiny

Školní družina (ŠD)

realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností a kroužků; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

 

Provoz školní družiny (ŠD)
  • Provozní doba ŠD je od 6:00 do 16:30 hodin
  • Aby nebyla narušována činnost oddělení, jsou pro odchody dětí stanoveny tyto doby: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 hodin
  • Provoz končí v 16:30 hodin
  • Žáci do ŠD ráno přicházejí zadním vchodem ze strany školního hřiště.
  • V 7:40 hodin děti v doprovodu vychovatelek odcházejí do výuky
  • Odchody žáků ze ŠD jsou stanoveny dle písemných požadavků rodičů
  • Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30-ti žáků

Prioritou ŠD je odpočinková, rekreační a zájmová činnost. Zapojili jsme se do celostátních akcí - Celé Česko čte dětem a Nocování s Andersenem. Velkou zásobu deskových her, které ŠD vlastní, využívají nejen žáci ŠD.

Prosíme rodiče, aby veškeré změny odchodů ze ŠD psali do deníčků ŠD.

školní družina

Pedagogické pracovnice

Pedagogický pracovník Telefon
1. Bc. Petrželová Marcela vychovatelka 725562453
2. Mgr. Jakubíková Lenka vychovatelka  
3. Mgr. Kylarová Monika vychovatelka  
4. Mgr. Nevrlá Adéla vedoucí vychovatelka 583212206, 739430036
5.   Pospíšková Irena vychovatelka  
6.   Rosáková Elena vychovatelka  
7. Bc. Vyhnálková Milada vychovatelka  

 

.

Plán akcí na školní rok

Září: Přivítání nových prvňáčků    
  Kreslení před školou - malování draků 10. – 15. 9. 2018 jednotlivá odd. ŠD
  Předvedení deskových her dětem nultého ročníku ze SŠ, ZŠ a MŠ – Hanácká, Šumperk 27. 9. 2018 Nevrlá A.
  „CČČD“ – tematické čtení…   jednotlivá odd. ŠD - celoročně
Říjen: Mistrovství ČR v deskových hrách – Školní kolo -  směřujeme na finále v Praze? Finále proběhne v sobotu 1. 12. 2018   jednotlivá odd. ŠD
  Mistrovství ČR v deskových hrách – Krajské kolo -směřujeme na finále v Praze? Finále proběhne v sobotu 1. 12. 2018   Vítězové tříd + veřejnost
  Vrškování - DRACI - děti ŠD   ŠD + parlament
  Dráčkování – draci, dráčci, dráčata- tematický týden   jednotlivá odd. ŠD
Listopad: Akce spojené s literárním festivalem
„Město čte knihu 2018“
  jednotlivá odd. ŠD
  „CČČD“ - akce pro děti ŠD
„Uspávání skřítků“
  jednotlivá odd. ŠD
  Pečení a zdobení perníčků   Odd. Žabky a Klubík
Prosinec: Mistrovství ČR v deskových hrách – finále v Praze 1. 12. 2018 Vítězové kraje
  Předvánoční hrátky pro děti MŠ – hry a soutěže, dílničky   ŠD + parlament
  Adventní čas pro rodiče děti – 1. třídy program TvM   ŠD + ZŠ (třídní učitelé)
  Adventní čas pro rodiče děti – 2-5 třídy   jednotlivá odd. ŠD
Leden: stavba sněhových soch   jednotlivá odd. ŠD
  „CČČD“ - Soutěže v tělocvičně – inspirováno knižními hrdiny;   Dráha nachystaná Jirkou Navrkalem
  Výroba dárků dětem k zápisu   jednotlivá odd. ŠD
Únor: „Soutěž o sněhovou pusinku“- děti ŠD- dle počasí   jednotlivá odd. ŠD
  Svátek sv. Valentýna – dárky   jednotlivá odd. ŠD
  Výroba karnevalových masek - Masopust -ukončený veselicí.   jednotlivá odd. ŠD
Březen: „CČČD“ - Kniha moje nejmilejší
– babičky a dědečkové čtou v ŠD
  jednotlivá odd. ŠD
  Vítání jara - pro děti MŠ – hry, dílničky ve spolupráci se školním parlamentem   ŠD + parlament
  „CČČD“ - „NOC S ANDERSENEM“ 29. 3. 2019 vybraní zájemci z řad dětí ŠD
Duben: 2. 4. 2019 „Den v modrém“ den podpory autismu AUTISMUS s námi - šíření povědomí o této nemoci.   jednotlivá odd. ŠD 
  Výstava velikonočních vajíček tvořených dětmi ŠD, v Infocentru Šumperk   Dle zájmu Infocentra.
  BEZPEČNO kolem nás… aktivity zaměřené na bezpečnost nejen na silnici…   Jednotlivá odd. ŠD
Květen: KAM NA VÝLET NA ŠUMPERSKU?
PUTOVÁNÍ SE ŠESTKOU - Infocentrum Šumperk – výstava výtvarných dílek dětí školní družiny,
 ZŠ Šumperk, Šumavská 21, Šumperk
   
  Den matek – dílničky pro maminky, babičky, tetičky ŠD   jednotlivá odd. ŠD
  Rummikub - Deskohraní pro seniory v ŠD
– babičky a dědečkové nejen čtou
   
  „CČČD“ - výtvarná akce: malování na asfaltu inspirované přečtenými knihami    
Červen: Dětský den - zábavné odpoledne pro děti ŠD   jednotlivá odd. ŠD
  „CČČD“  - „Čtení v oboře 2019“ - spojené s vyhlášením výsledků sběru kaštanů   vítězové soutěže + vybrané děti ŠD
  Závěrečný rej s překážkovou dráhou - školní hřiště, tělocvična – dle počasí    
Směrnice o stanovení

Výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině