Přejít k hlavnímu obsahu
x

Zaměstnanci

Základní škola

Učitelé a asistenti pedagoga

e-mail na jednotlivé pracovníky: prijmeni@6zs.cz

 (Růžena Drásalová: r_drasalova@6zs.cz)

Jméno

Funkce

Telefon

1.

Mgr.

Bednarská Božena

učitelka

583550628

2.

RNDr.

Bendová Zuzana

zástupkyně ředitele školy

583550624

3.

 

Bojková Marie          

učitelka

583550636

4.

 

Brokešová Petra

asistent pedagoga

583550612

5.

Ing.

Drásalová Lenka

učitelka

583550635

6.

Mgr.

Drásalová Růžena

učitelka

583550637

7.

Mgr.

Habrnalová Hana

učitelka

583550611

8.

Mgr.

Haltmarová Jindřiška

výchovná poradkyně

583550616

9.

Mgr.

Holoušová Věra

učitelka

583550630

10.

Mgr.

Jakubíková Lenka

učitelka

583550612

11.

Bc.

Jersáková Anna

asistent pedagoga

583550636

12.

 

Joklová Kateřina

asistent pedagoga

583550612

13.

Mgr.

Kampová Irena

učitelka

583550634

14.

 

Lešingr Tomáš

učitel

583550631

15.

Mgr.

Knířová Hana

učitelka

583550630

16.

 

Učitel fyziky a matematiky

učitel

583550637

17.

 

Korešová Jiřina

asistent pedagoga

583550612

18.

Mgr.

Kroupová Radka

učitelka

583550611

19.

Mgr.

Křižanová Lenka

učitelka

583550628

20.

 

Lakomá Petra

asistent pedagoga

583550612

21.

 

Landsfeldová Dagmar

asistent pedagoga

583550611

22.

Mgr.

Lucová Radmila

zástupkyně ředitele školy

583550624

23.

Mgr.

Macháčková Kateřina

učitelka

583550636

24.

 

Mazáková Veronika

asistent pedagoga

583550611

25.

Mgr.

Muroňová Ester

učitelka

583550617

26.

Mgr.

Navrkal Jiří

učitel

583550631

27.

Mgr.

Nevrklová Petra

učitelka

583550637

28

Mgr.

Pátík Radomír

učitel

583550612

29.

Mgr.

Pánová Ivana

učitelka

583550631

30.

Mgr.

Papoušková Jolana

školní metodička prevence

583550638

31.

Mgr.

Pešková Alena

učitelka

583550612

32.

 

Plánková Blanka

asistent pedagoga

583550630

33.

Mgr.

Pospíšilová Jitka

speciální pedagog

583550642

34.

Mgr.

Rozbrojová Lenka

učitelka

583550611

35.

Mgr.

Rýcová Angelika

učitelka

583550638

36.

Mgr.

Rýznar Daniel

školní psycholog

583550642

37.

Mgr.

Rýznarová Alena

metodička prevence šikany

583550636

38.

Bc.

Sitová Markéta

učitelka

583550634

39.

Mgr.

Šinoglová Milena

učitelka

583550628

40.

Mgr.

Šmehlíková Marcela

učitelka

583550617

41.

Mgr.

Štětinová Buxbaumová Petra

učitelka

583550617

42.

 

Šťastná Jarmila

asistent pedagoga

583550636

43.

Mgr.

Švécarová Hana

učitelka

583550637

44.

Mgr.

Tůmová Lenka

učitelka

583550630

45.

Mgr.

Vašíčková Jana

učitelka

583550611

46.

Mgr.

Verner Viktor

ředitel školy

583212980

47.

Mgr.

Veselá Romana

učitelka

583550630

48.

Mgr.

Vicencová Soňa

učitelka

583550636

49.

Mgr.

Winklerová Martina

koordinátorka EVVO

583550618

50.

 

Zatloukalová Iva

asistent pedagoga

583550611

51.

Mgr.

Zatloukalová Zdeňka

učitelka

583550618

52.

Mgr.

Zerzáňová Hilšerová Pavla

učitelka

583550638

 

 

Školní družina

Pracovnice ve školní družině

 

 

Jméno

Funkce

Telefon

1.

 

Balvínová Kateřina

vychovatelka

 

2.

Mgr.

Jakubíková Lenka

vychovatelka

 

3.

Bc.

Jersáková Anna

vychovatelka

725562453

4.

Mgr.

Nevrlá Adéla

vedoucí vychovatelka

583212206 739430036

5.

 

Stonová Irena

vychovatelka

 

6.

Bc.

Vyhnálková Milada

vychovatelka

 

7.

 

Zatloukalová Iva

vychovatelka

 

 

 

 

.

Zaměstnanci správy školy

Pracovník Telefon
1. Jílková Pavlína  hospodářka
583215284-5, 739430050
2. Janošťák Zdeněk  školník
583550621, 739430023
3. Svobodová Růžena  ekonomka školy
583550625

 

.

Zaměstnanci školní jídelny

 Pracovník Telefon
1. Režňáková Hana pokladní 583213806
2. Weiglová Pavla vedoucí školní jídelny 583213806, 739430018