Přejít k hlavnímu obsahu
x

Zaměstnanci

učitelé

Pedagogičtí pracovníci

e-mail na jednotlivé pracovníky: prijmeni@6zs.cz

 

Jméno

Funkce

Telefon

1.

Mgr.

Bednarská Božena

učitelka

583550611

2.

RNDr.

Bendová Zuzana

zástupkyně ředitele školy

583550624

3.

 

Bojková Marie          

učitelka

583550636

4.

 

Brokešová Petra

asistent pedagoga

583550612

5.

Ing.

Drásalová Lenka

učitelka

583550635

6.

Mgr.

Drásalová Růžena r_drasalova@6zs.cz

učitelka

583550637

7.

Mgr.

Habrnalová Hana

učitelka

583550611

8.

Mgr.

Haltmarová Jindřiška

výchovná poradkyně

583550616

9.

Mgr.

Holoušová Věra

učitelka

583550628

10.

Mgr.

Hrochová Ilona

učitelka

583550631

11.

Mgr.

Jakubíková Lenka

učitelka

583550612

12.

Bc.

Jersáková Anna

asistent pedagoga

583550636

13.

 

Joklová Kateřina

asistent pedagoga

583550612

14.

Mgr.

Kampová Irena

učitelka

583550634

15.

Mgr.

Knířová Hana

učitelka

583550630

16.

Mgr.

Kolák Oldřich

učitel

583550637

17.

 

Korešová Jiřina

asistent pedagoga

583550612

18.

Mgr.

Kroupová Radka

učitelka

583550630

19.

Mgr.

Křižanová Lenka

učitelka

583550630

20.

 

Landsfeldová Dagmar

asistent pedagoga

583550630

21.

Mgr.

Lucová Radmila

zástupkyně ředitele školy

583550624

22.

Mgr.

Macháčková Kateřina

učitelka

583550636

23.

 

Mazáková Veronika

asistent pedagoga

583550611

24.

Mgr.

Muroňová Ester

učitelka

583550617

25.

Mgr.

Navrkal Jiří

učitel

583550631

26.

Mgr.

Nevrklová Petra

učitelka

583550637

27.

Mgr.

Pánová Ivana

učitelka

583550631

28.

Mgr.

Papoušková Jolana

školní metodička prevence

583550638

29.

Mgr.

Pešková Alena

učitelka

583550612

30.

 

Plánková Blanka

asistent pedagoga

583550630

31.

Mgr.

Pospíšilová Jitka

speciální pedagog

583550642

32.

 

Pospíšilová Šárka, DiS.

asistent pedagoga

583550611

33.

Mgr.

Rozbrojová Lenka

učitelka

583550611

34.

Mgr.

Rychtecká Miluše

učitelka

583550611

35.

Mgr.

Rýcová Angelika

učitelka

583550638

36.

Mgr.

Rýznar Daniel

školní psycholog

583550642

37.

Mgr.

Rýznarová Alena

metodička prevence šikany

583550636

38.

Bc.

Sitová Markéta

učitelka

583550634

39.

Mgr.

Šinoglová Milena

učitelka

583550630

40.

Mgr.

Šmehlíková Marcela

učitelka

583550617

41.

Mgr.

Štětinová Buxbaumová Petra

učitelka

583550617

42.

 

Šťastná Jarmila

asistent pedagoga

583550636

43.

Mgr.

Švécarová Hana

učitelka

583550637

44.

Mgr.

Tůmová Lenka

učitelka

583550628

45.

Mgr.

Verner Viktor

ředitel školy

583212980

46.

Mgr.

Veselá Romana

učitelka

583550628

47.

Mgr.

Vicencová Soňa

učitelka

583550636

48.

Mgr.

Winklerová Martina

koordinátorka EVVO

583550618

49.

Mgr.

Zatloukalová Zdeňka

učitelka

583550618

50.

Mgr.

Zerzáňová Hilšerová Pavla

učitelka

583550638

 

školní družina

Pedagogické pracovnice

 

 

Jméno

Funkce

Telefon

1.

 

Balvínová Kateřina

vychovatelka

 

2.

Mgr.

Jakubíková Lenka

vychovatelka

 

3.

Bc.

Jersáková Anna

vychovatelka

 

4.

Mgr.

Nevrlá Adéla

vedoucí vychovatelka

583212206 739430036

5.

 

Pospíšilová Šárka, DiS.

vychovatelka

725562453

6.

 

Pospíšková Irena

vychovatelka

 

7.

Bc.

Vyhnálková Milada

vychovatelka

 

 

 

.

Zaměstnanci správy školy

Pracovník Telefon
1. Jílková Pavlína  hospodářka
583215284-5, 739430050
2. Janošťák Zdeněk  školník
583550621, 739430023
3. Svobodová Růžena  ekonomka školy
583550625

 

.

Zaměstnanci školní jídelny

 Pracovník Telefon
1. Režňáková Hana pokladní 583213806
2. Weiglová Pavla vedoucí školní jídelny 583213806, 739430018