Přejít k hlavnímu obsahu
x

Přehled projektů

.

Projekty, do kterých je škola zapojena.

Projekt v rámci OP Jan Amos Komenský

Od 1. 7. 2023 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP JAK prostřednictvím výzvy 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Náš projekt má registrační číslo CZ.02.02.XX/00/20_002/0005159 a nazvali jsme jej Podpora inovativního vzdělávání. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání a na inovativní vzdělávání žáků. Projekt potrvá 2 roky a účelová dotace na něj činí 2.391.575,--Kč.

foto logo

Národní plán obnovy - učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení

Cílem tohoto projektu je pořízení digitálních učebních pomůcek - pokročilých digitálních technologií pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí.

logo

Digitalizujeme školu - prevence digitální propasti

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti).

logo

 

Národní plán obnovy - doučování

V rámci tohoto projektu naše škola čerpá finanční prostředky z EU na doučování žáků, které je zaměřeno na vyrovnání vzdělávacích ztrát žáků souvisejících s výpadkem prezenčního vyučování z důvodu pandemie covid-19. Škola zajišťuje individuální i skupinové doučování žáků.

logo

 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III

Od 1. 9. 2021 naše škola čerpá finanční prostředky  z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.

Náš projekt má registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/20_080/0020943 a nazvali jsme jej Podpora společného vzdělávání. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Projekt potrvá 2 roky.

Z finančních prostředků v celkové výši 1.099.266,--Kč hradíme tyto aktivity:

  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodin/64 týdnů
  • Projektový den ve výuce v ZŠ

Evropské strukturální a investiční fondy