Přejít k hlavnímu obsahu
x

Přehled projektů

.

Projekty, do kterých je škola zapojena.

Národní plán obnovy - učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení

Cílem tohoto projektu je pořízení digitálních učebních pomůcek - pokročilých digitálních technologií pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí.

logo

Národní plán obnovy - prevence digitální propasti

V rámci tohoto projektu naše škola čerpá finanční prostředky z EU na pořízení mobilních digitálních technologií, které budou zapůjčovány žákům s cílem, aby žáci měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.

logo

 

Národní plán obnovy - doučování

V rámci tohoto projektu naše škola čerpá finanční prostředky z EU na doučování žáků, které je zaměřeno na vyrovnání vzdělávacích ztrát žáků souvisejících s výpadkem prezenčního vyučování z důvodu pandemie covid-19. Škola zajišťuje individuální i skupinové doučování žáků.

logo

 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III

Od 1. 9. 2021 naše škola čerpá finanční prostředky  z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.

Náš projekt má registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/20_080/0020943 a nazvali jsme jej Podpora společného vzdělávání. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Projekt potrvá 2 roky.

Z finančních prostředků v celkové výši 1.099.266,--Kč hradíme tyto aktivity:

 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodin/64 týdnů
 • Projektový den ve výuce v ZŠ

Evropské strukturální a investiční fondy

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ II

Od 1. 2. 2019 naše škola čerpá finanční prostředky ve výši 2.313.347,- Kč z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Náš projekt má registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011377 a nazvali jsme jej Projektové dny ZŠ Šumavská. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků hradíme tyto aktivity:

 • CLIL ve výuce v ZŠ
 • Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub
 • Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her
 • Klub pro žáky ZŠ - klub komunikace v cizím jazyce
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Projektový den ve škole (ZŠ)
 • Projektový den mimo školu (ZŠ)
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD - DVPP v rozsahu 8 hodin - inkluze
 • Klub pro účastníky ŠD - klub zábavné logiky a deskových her
 • Projektový den v ŠD
 • Projektový den mimo ŠD

Projekt skončil dne 30. 6. 2021.

Evropské strukturální a investiční fondy