Přejít k hlavnímu obsahu
x

Informace

nejen pro naše děti slouží

Školní jídelna

Informace pro strávníky

Moderní vybavení školní kuchyně odpovídá požadavkům příslušných norem. Výdej i objednávání stravy se realizuje pomocí čipů. Jsou zavedeny výběr z obědového menu, přihlašování a odhlašování stravy přes internet www.strava.cz. Ve školní jídelně si žáci mohou také zakoupit svačinky. Náležitý pitný režim je vhodně zajištěn.

Jídelní lístek je sestavován dle zásad správné výživy. Plnohodnotné obědy se skládají nejen z hlavních jídel, ale i polévek, příloh, zeleninových salátů a nápojů. Strávník si může denně mimo pátku vybrat ze dvou hlavních jídel (druhé jídlo si musí objednat nejpozději 3 pracovní dny předem, a to do 14 hodin).

Školní jídelna poskytuje dietní stravování po dohodě s vedoucí školní jídelny a ředitelem školy v rámci svých materiálních, technických a personálních možností.

V době nepřítomnosti žáka ve škole, je tento povinen si stravu odhlásit. Pouze první den nepřítomnosti může být oběd vydán do jídlonosiče za cenu žákovského stravného. Po dobu nepřítomnosti žáka ve škole je možno pro něj odebírat stravu za plnou cenu po domluvě v kanceláři školní jídelny.

Pokladní hodiny

Pokladní hodiny jsou stanoveny

na pondělí - pátek 11:00 - 14:00 hodin.

Strava na týž den se neprodává.
Stravu lze koupit a odhlásit ve školní jídelně (v pokladně) den dopředu nejpozději do 14.00 hodin.

Telefonické odhlášení

Strava může být odhlášena (ne přihlášena) také telefonicky na telefonním čísle
583 213 806 v době od 8 do 14 hodin.

Odhlášení e-mailem

Strava může být odhlášena (ne přihlášena) také elektronicky na e-mailech
stravovna@6zs.cz a reznakova@6zs.cz (pouze do 12:00 hodin).

Stravování

Cena stravného od 1. 1. 2024

 

Malí (7 – 10 let)
30 Kč za oběd (menu)

 

nemoc, prázdniny
80 Kč za oběd (menu)

 

 

Střední (11 – 14 let)
35 Kč za oběd (menu)

 

nemoc, prázdniny
85 Kč za oběd (menu)

 

 

Velcí (15 a více let)
40 Kč za oběd (menu)

 

nemoc, prázdniny
90 Kč za oběd (menu)

 

Cizí strávníci, nemoc. zaměstnanci
90 Kč za oběd (menu)

 

Svačina
25 Kč za menu

 

V období školních prázdnin se mohou stravovat ve školní jídelně i žáci školy za ceny
věk 7 - 10 let
80 Kč za menu

 

věk 11 - 14 let
85 Kč za menu

 

věk nad 15 let
90 Kč za menu

 

Stravování žáků v době nemoci

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) definuje školní stravování jako službu, která je podle § 122 odst. 2 poskytována dětem v mateřských školách, žákům základních škol a nezletilým žákům středních škol jako hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole a ve školském zařízení podle § 117 odst. 1 písm. b) a c) a dále v případě potřeby ubytování. To znamená, že dotované školní stravování se neposkytuje v době, kdy zmiňovaní žáci nepobývají ve škole. Pouze první den nemoci (nepřítomnosti) je v souladu s vyhláškou č. 107/2005, o školním stravování považován za pobyt ve škole. Žáci se od druhého dne nepřítomnosti mohou stravovat jako cizí strávníci pouze za plnou cenu oběda bez státní dotace. Škola je povinna vymáhat po nepřítomném žákovi tuto plnou částku i za oběd, který nebyl odhlášen nebo nebyl vyzvednut, to znamená, za oběd, který tak zvaně propadl.

Upozornění pro žáky a zaměstnance školy

Mají-li žáci a zaměstnanci zájem o obědy v době nepřítomnosti ve škole (nemoc, prázdniny, dovolená), musí hradit plnou výši ceny za oběd, a to takto:

žáci 7 - 10 let
80 Kč za menu

 

žáci 11 - 14 let
85 Kč za menu

 

žáci nad 15 let
90 Kč za menu

 

Zaměstnanci
90 Kč za menu

 

Na dotované obědy mají žáci nárok pouze v době, kdy jsou ve škole a první den nepřítomnosti. 

 

 

Doba výdeje obědů pro cizí strávníky:

 11 - 11:30 hodin.