Přejít k hlavnímu obsahu
x

Zájmová činnost

Volitelné předměty a zájmové kroužky ve školním roce 2018/2019

Volitelné předměty 2018/2019

  Název Třída Vyučující
1 Matematicko-fyzikální seminář VII. A, B, C p.uč. Švécarová
2 Konverzace v AJ VII. A, B, C p.uč. Sitová
3 Informatika VII. A, B, C p.uč. Kolák
4 Technické činnosti VII. A, B, C p.uč. Papoušková
5 Vaření VII. A, B, C p.uč. Hrochová
6 Sportovní výchova chlapci VII. A, B, C p.uč. Navrkal
7 Sportovní výchova dívky VII. A, B, C p.uč. Pánová
8 Seminář z českého jazyka VII. A, B, C; VIII. A, C p.uč. Muroňová
9 Seminář z matematiky VIII. A, B p.uč. Zatloukalová
10 Seminář z přírodopisu VIII. B, C p.uč. Winklerová
11 Konverzace v AJ VIII. A, B, C p.uč. Kampová
12 Užité výtvarné techniky VIII. A, B, C p.uč. Zatloukalová
13 Vaření VIII. A, B, C p.uč. Hrochová
14 Technické činnosti VIII. A, B, C p.uč. Papoušková
15 Seminář z chemie IX. A, B, C p.uč. Drásalová L.
16 Seminář z matematiky IX. A, B, C p.uč. Drásalová R.
17 Seminář z českého jazyka IX. A, B, C p.uč. Šmehlíková
18 Finanční gramotnost IX. A, B, C p.uč. Kolák
19 Technické činnosti IX. A, B, C p.uč. Papoušková
20 Sportovní výchova chlapci IX. A, B, C p.uč. Navrkal
21 Sportovní výchova dívky VII. C; VIII. B; IX. A, B, C p.uč. Pánová

Zájmové kroužky ve školním roce 2018/2019

  Název Třída Vyučující
1 Náprava dys-poruch 1  

p.uč.

Veselá
2 Náprava dys-poruch 2  

p.uč.

Bojková
3 Florbal 3. - 5. ŠD

p.uč.

Jakubíková
4 Šikovné ruce ŠD

p.uč.

Nevrlá
5 Cvičeníčko  

p.uč.

Petrželová
6 Fun with English 1  

p.uč.

Sitová
7 Fun with English 2  

p.uč.

Sitová
8 Keramický kroužek 1  

p.uč.

Bednarská
9 Keramický kroužek 2  

p.uč.

Bednarská
10 Keramický kroužek 3  

p.uč.

Bednarská
11 Pohybové hry 2. ročník

p.uč.

Křižanová
12 Kroužek aerobiku a rytmické gymnastiky 3. - 5. ročník

p.uč.

Habrnalová
13 Volejbal dívky 6. - 9. ročník

p.uč.

Pánová
14 Sborový zpěv 1  

p.uč.

Zerzáňová
15 Sborový zpěv 2  

p.uč.

Zerzáňová
16 Kroužek tvůrčího čtení a psaní 1  

p.uč.

Muroňová
17 Kroužek tvůrčího čtení a psaní 2  

p.uč.

Muroňová
18 Veselá věda 1 1. stupeň

paní

Heldesová
19 Veselá věda 2 1. stupeň

paní

Heldesová