Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka (2023-2024)

Akce/foto

Letos proběhl již šestnáctý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“. Tento projekt je zaměřen na rozvoj čtenářských návyků dětí již od prvního ročníku školní docházky. Cílem projektu je podpořit a rozvíjet čtenářské návyky u žáků prvních tříd základních škol a spolupráce škol s knihovnou v místě svého působení.

Aktivní spolupráce naší školy s oddělením pro mládež šumperské knihovny trvá již spoustu let. Proto jsme se rádi k projektu připojili. Na závěr celoročního snažení v rámci projektu proběhlo slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Tímto slavnostním aktem nás provázela paní knihovnice Jitka. Program příjemně doplňovali svým zpěvem zpěváci našeho školního sboru Ptáčata a Ptáčátka. Vrcholem akce bylo přečtení čtenářského slibu a závěrečné pasování na čtenáře panem králem. Role pana krále se přesvědčivě zhostil starosta města Šumperka pan Mgr. Mirek Adámek.

Odměnou za úspěšné absolvování projektu byla pro děti knížka pro prvňáčka. Původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky tohoto projektu a nelze ji v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Pro letošní rok 2023/2024 je to kniha Kouzelné brýle spisovatelky Zuzany Pospíšilové a ilustrátorky Ivety Autratové. Nově pasovaní čtenáři dále dostali od krále - pana starosty - tašku s drobnostmi města Šumperka.

Tato slavnostní událost nejen posílila důležitost čtení a vzdělávání, ale také přinesla radost a nadšení mezi mladými čtenáři. Věříme, že tento projekt přispěje k rozvoji lásky k literatuře a čtení u nejmladší generace a podpoří jejich vzdělávací cestu již od prvních školních let.

Mgr. Adéla Ondráčková Nevrlá