Srdce pro Ninušku

Akce/foto

Žáci třídy VII. B ukázali, že mají srdce na pravém místě a ve dnech 3. 4. až 10. 4. 2024 uspořádali na naší škole charitativní akci „Srdce pro Ninušku“, na níž prodávali své vlastnoručně upečené výrobky.

Nina Fifernová je malá roční holčička, která má těžkou atrofii mozku, farmakorezistentní epilepsii, centrální postižení zraku, svalovou hipotonii, která zahrnuje opoždění psychomotorického vývoje.+

V pondělí 6. 5. 2024 byl výtěžek charitativní akce ve výši 5324 Kč předán mamince handicapované holčičky Niny Fifernové. Tyto peníze budou použity jako příspěvek na nákladné rehabilitace malé bojovnice.

Ráda bych poděkovala všem žákům třídy VII. B a také paní asistentce Kateřině Horváthové za skvělou organizaci a zapálení pro tuto dobročinnou akci.

Vše dobré, co člověk nezištně a s radostí udělá pro druhé, v něm zůstane napořád.

Mgr. Petra Štětinová Buxbaumová