Napříč generacemi

Akce/foto

Již několik let naše školní družina spolupracuje s Diakonií v Sobotíně. I letos naše děti vytvářely vánoční přáníčka pro jejich klienty. Jedná se o seniory, často s velkými zdravotními problémy. Je kouzelné, jak se děti pokaždé nadchnou, když ví, že jejich obrázek udělá někomu radost, zažene samotu, přinese úsměv! Vytvořily víc než 150 přání mnoha výtvarnými technikami, přidaly věnování a velký kus lásky. Podle reakce obdarovaných se stalo přesně to, co bylo cílem. Vánoční nálada, láska a radost byly téměř hmatatelné a všichni jsme věděli, že nám vzájemně na sobě záleží!

Za vychovatelky školní družiny Milada Vyhnálková