Přejít k hlavnímu obsahu
x

Adopce na dálku nově

Akce /

Naše škola je dlouhodobě zapojena v programu adopcí na dálku pod názvem  BanglaKids. Jde o dlouhodobý rozvojový program nevládní humanitární organizace ADRA, zaměřený na adresnou podporu vzdělávání dětí v Bangladéši. Program poskytuje vzdělání dětem z chudých rodin a zlepšuje jejich životní podmínky. Tímto způsobem přispíváme ke zmírňování chudoby a utrpení lidí.

Žáci školního parlamentu vybrali nového chlapce, kterého podpoříme v tomto školním roce. Peníze na uhrazení školného (600 Kč/měsíc) máme z loňské podzimní sbírky.

Niloy Kujur je šestiletý chlapec, který chodí do 1. třídy vesnické školy Mohipur. Svoji školu má moc rád, respektuje učitele a každý den se poctivě připravuje na výuku. Až vyroste, chtěl by se stát učitelem. Volný čas tráví se svými kamarády, nejraději hrají fotbal. Niloyova nejoblíbenější barva je červená, má rád psy a léto. Niloy pochází z šestičlenné rodiny. V prostém hliněném domku žije on, jeho mladší bratr Nilas, rodiče a prarodiče. Otec pracuje jako námezdní dělník, ale práce je velmi špatně placená, a tak má problém uživit rodinu a nemůže si dovolit platit poplatky spojené se studiem Niloye.