Zpátky do minulosti

Akce/foto

Dne 22. 2. 2024 se žáci tříd V. D a V. A vypravili do ÚEV Mladoňov, kde byl pro ně přichystaný program, který je přenesl zpátky v čase až do doby vlády kněžny Libuše a Přemysla Oráče.

Během zábavných a zároveň vzdělávacích aktivit se žáci přesouvali českými dějinami, vyzkoušeli si rytířský turnaj, obranu i útok na krále. Dozvěděli se mnoho informací o Marii Terezii a školské reformě, kterou zavedla.

Žáci si vyzkoušeli, jak to ve školách dříve probíhalo a jaké tresty se dětem udělovaly. Dokonce si upekli i bramborové placky, které si v té době poddaní dopřávali např. k obědu.

Všichni byli z programu nadšeni a odnášeli si spoustu zajímavých zážitků a informací.

                                        Veronika Mazáková