Známe vítěze 6. ročníku rukodělné soutěže PATaMAT

Akce/foto

V pondělí 12. 6. 2023 proběhl ve školní dílně další ročník naší školní rukodělné soutěže. Žáci měli tentokrát za úkol během čtyř vyučovacích hodin zhotovit bedýnku na ovoce. Do práce se pustilo celkem 15 soutěžících ze 7. a 9. ročníku. Vyrobit bedýnku z půlených palubek, spojovanou lepením a hřebíky byl pro některé z nich těžký úkol. Porota tak vybírala vítěze jen z 13 prací, z nichž bylo pouze 7 dokončených. Hodnotila se úroveň zpracování a samostatnost při práci. S daným zadáním si nakonec nejlépe poradili a vítězi se zaslouženě stali:

1. místo           Lukáš Krupička IX. C
2. místo           Matyáš Vykydal IX. B
3. místo           Petr Kolařík IX. C

Každý z účastníků si ze soutěže odnesl nejen svůj výrobek, ale také sladkou odměnu. Vítězové navíc i drobné dárky. Za financování soutěže děkujeme KRAPŠ. Panu učiteli Lešingrovi děkujeme za sponzorování materiálu.

J. Papoušková