Základy první pomoci v Kočičkách

Akce/foto

Že je nutné vědět, jak se zachovat jako svědek úrazu či nehody to všichni víme. Vědí to ale žáci ze školní družiny z oddělení Kočiček? Proto jsem oslovila MUDr. Ondřeje Daniela z FN Olomouc. Ten žákům povykládal a předvedl, jak se zachovat v krizové situaci a snažil se je naučit základy první pomoci.

Během přednášky si žáci zopakovali důležitá telefonní čísla, zkusili ošetřit krvácení a nechyběla ani ukázka resuscitace na figuríně. Nejdůležitější informací pro ně bylo, že se mají rozhlédnout, zda jim nehrozí nebezpečí a teprve potom pomáhat, že se musí snažit vždy vyhledat dospělou osobu nebo volat některou složku IZS. 

Myslím, že tato přednáška byla velmi užitečná, jelikož se žáci hlásili a s chutí se zapojovali do pokynů, které jim byly zadány. Panu doktorovi moc děkujeme za návštěvu. 

Vychovatelka ŠD Katka Balvínová