Přejít k hlavnímu obsahu
x

Výtěžek z předvánočního charitativního jarmarku

Akce /foto

Stalo se již tradicí, že naše škola každým rokem pořádá v rámci Světové školy charitativní jarmark. Ani letos neusnula na vavřínech a rozhodla se tuto předvánoční akci uskutečnit.

Epidemická situace spojená s nemocí Covid–19 nám nakonec nedovolila pozvat na jarmark širokou veřejnost, proto měli učitelé a žáci možnost si v průběhu čtrnácti dní výrobky zakoupit ve sborovně naší školy.

Celková částka z prodeje charitativních výrobků se nakonec vyšplhala na neuvěřitelných 20.000 Kč. Tento finanční obnos pomůže těžce handicapované Andrejce Mikové a její rodině.

Ráda bych poděkovala vedení školy za podporu této smysluplné akce, mým spoluorganizátorům Zdeňce Zatloukalové, Jindře Haltmarové, Martině Winklerové za neúnavnou podporu a realizaci charitativního prodeje výrobků, učitelům Radmile Lucové, Pavle Zerzáňové, Ireně Kampové, Jolaně Papouškové, Růženě Drásalové, paní vychovatelce Adéle Nevrlé, paní asistentce Petře Lakomé za pomoc při pořádání vánočních dílniček a našim sponzorům Základní a střední škole Pomněnka, o.p.s, kavárně Cukrkle, Květinovému klubu, panu Markovi, paní Šedivé, paní Januškové, paní Pírkové, paní Černohorské, paní Tomkové, paní Vysloužilové, panu Drabinovi, paní Vařákové, panu Hubáčkovi, paní Urbáškové, paní Hilšerové, paní Brucknerové, paní Hrbáčkové, paní Viktorinové, paní Peslarové, paní Zerzáňové, paní Hojgrové. A dále paní učitelce Petře Nevrklové za návrh a zpracování plakátu.

Naše škola si velmi váží toho, že přes nelehké období se lidé dokázali spojit a vytvořit něco lidsky krásného, něco, co má přesah, sílu, nevyčíslitelnou hodnotu.

Přeji nám všem spoustu síly a lásky. Buďme sami světlem, protože právě světlo má moc zahnat i tu nejčernější tmu.

Mgr. Petra Štětinová Buxbaumová