Vycházka do lesa

Akce/foto

Středeční odpoledne před zářijovým státním svátkem si oddělení kočiček a motýlků zpestřilo vycházkou do lesa. Cílem bylo lesní hřiště zvané Tulinka. Ač pro některé prvňáčky byla cesta dlouhá, třeťáci to zvládli levou zadní a šli menším spolužákům příkladem. Prolézačky, domečky a další dřevěné prvky schované pod stromy, byly odměnou za cestu se sluníčkem v zádech. Po menší svačině a doplnění tekutin, jsme se vrátili spokojeni do družiny.

Těšíme se zase na příště. 

Katka Balvínová, Iva Zatloukalová a Katka Joklová