Volno ředitele školy ve dnech 16. 6. - 21. 6. 2023

Akce/

Na základě ustanovení § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitel školy z provozních důvodů ve dnech 16. 6. - 21. 6. 2023 volno ředitele školy.

                                                                                                                                               Mgr. Viktor Verner, ředitel školy