Volno ředitele školy dne 19. 10. 2018

Akce/

Na základě ustanovení § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitel školy z provozních důvodů na pátek 19. 10. 2018 volno ředitele školy.

 

Mgr. Viktor Verner, ředitel školy