Volno ředitele školy dne 18. 11. 2022

Akce/

Na základě ustanovení § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitel školy z provozních důvodů na pátek 18. 11. 2022 volno ředitele školy.

Mgr. Viktor Verner, ředitel školy