Volno ředitele školy dne 1. 2. 2024

Akce/

Na základě ustanovení § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitel školy z provozních důvodů na den 1. února 2024 volno ředitele školy.