Těšíme se na prázdniny!

Akce/foto

 

Závěr roku se v naší školní družině vydařil. Plánované aktivity byly malinko ovlivněné havárii vodovodního vedení ve škole. O slíbené akce však žáci nepřišli. Vše se uskutečnilo, i když v náhradních termínech. Žáci si užili nejen návštěvy Vlastivědného muzea v Šumperku či v Laser Areně také v Šumperku. Mnoho nových informací o přírodě se dozvěděli od pana Ing. Zdeňka. Zerzáňe na SOŠ Šumperku. Při vycházce na Tulinku žáci uklidili okolí tohoto pěkného místa. Také jsme si zasoutěžili v soutěžích Švihadlová královna a Král střelců. Velká vedra nás svedla k vodní bitvě, se kterou nám pomohli naši kamarádi z vyšších ročníků.

V ranní družině jsme v závěrečném týdnu také soutěžili v rozličných disciplínách. Viděli jsme různé stavitelské výtvory, předháněli jsme se kdo skáče výš, dál a kdo nejlépe skáče družinového panáka. V neposlední řadě, kdo nakreslí nejkrásnější portrét maskota naší školy, žirafu Žofii. V družinovém Reji si žáci vyzkoušeli aktivity s míči různých tvarů a velikostí. Nakonec si pochutnali na zasloužené odměně.

Za všechny vychovatelky a asistentky ze školní družiny přeji všem klidné a pohodové prázdninové dny bez úrazů a nemocí. Odpočiňte si, ať máte plno sil do dalšího školního roku 2023/2024.

Mgr. Adéla Ondráčková Nevrlá