Summit Světových škol

Akce/foto

Dne 13. června 2024 se náš tým žáků Světové školy vydal do Prahy na celostátní Summit Světových škol. Akce se konala v Centru současného umění DOX v Praze.  

Letošním tématem summitu byl Svět pro kluky a holky. V Listině základních práv a svobod je psáno: „Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv.“ Je tomu ale skutečně tak? Mají dnešní holky a kluci stejné šance? A jak se nás to všech týká? Nejen o těchto problematických otázkách se na summitu mluvilo.  

Zpátky k nám a naší cestě. Po setkání pětičlenné výpravy na šumperském nádraží jsme vyrazili směrem Praha hlavní nádraží. Při zdlouhavé cestě jsme měli možnost se dospat a nabrat energii. Následovala cesta na místo činu. Po několika minutách strávených v tramvajích brázdících malebné pražské ulice jsme dorazili do DOXu. Jakmile každý z nás obdržel svou správnou jmenovku, začala první část programu. Tu představoval úvod a příspěvek o (ne)rovnosti holek a kluků ve světě i u nás. Díky zajímavému kvízu jsme zjistili, jak jsou ženy často opovrhovány a spoustu dalších zajímavostí (např. o zastoupení žen
na vysokých pozicích a ve vládách). Po přestávce se konala druhá část programu, kterou představovala panelová diskuze pozvaných hostů na téma
Společně ke spravedlivější škole. Hosté se zaměřili zejména na nerovnost při známkování holek a kluků. Druhou přestávku jsme využili na detailní prohlídku expozic, výstav a zákoutí DOXu. Nakonec nás čekaly besedy se stejným podtextem – Když nerovnost vstoupí do života –, jenž byly poslední částí programu. Na námi zvolených přednáškách jsme se zaměřili na komentáře s genderovou nenávistí umisťované na sociální sítě a jak najít cestu ke společné rovnosti.

Vyčerpaní z nabytého programu jsme završili náš den v Praze procházkou historickým centrem, které navštívil určitě každý, ale rád se sem znovu vrací. Poté naše skupina došla na nádraží a bez problémů dorazila včas domů.  

Děkujeme paní učitelce Petře Štětinové Buxbaumové a paní asistence Kateřině Horváthové za doprovod, se kterým byla zábava a velmi příjemně strávená atmosféra. Náš tým nabral spoustu inspirací a všichni doufáme, že genderová rovnost ve světě na tom bude rok od roku lépe. 

                                        Za tým Světové školy Jakub Havlíček, žák třídy VIII. B