Stmelování 1. tříd

Akce/foto

První říjnový týden začal pro celkem čtyři třídy prvňáčků výletem do Mladoňova, kde pro nás ÚEV Mladoňov přichystal krásný program. Díky skvělému týmu a úžasně připraveným aktivitám si děti zahrály hry na koberci, nechyběl tanec, ani krátká pohádka. Poté se šlo ven vyrábět draky, se kterými děti měly přehlídku. Následovala vycházka do lesa, kde stavěli domečky pro skřítky z přírodnin a nechyběla ani hra DOUBLE v týmech.  Následoval oběd, který dětem tak chutnal, že stála velká fronta na přidání. A pak už jen společné loučení v kruhu. Jak paní učitelky,  vychovatelky, asistentky ani děti nechtěly odjet. Jsou místa, kam se rádi vracíte a právě Mladoňov je jedno z nich. Moc děkujeme a zase příště.  

 

Za všechny zúčastněné Katka Balvínová