Srdce pro pantera

Akce/foto

Od úterý 2. 5. do pátku 5. 5. 2023 byl na naší škole otevřen charitativní obchůdek, v němž žáci třídy VI. B prodávali vynikající sladké i slané pochoutky, které napekli se svými rodiči a prarodiči. Celkový výtěžek z této dobročinné akce činí 11.720 Kč.

Částku 10.000 Kč věnujeme černému panterovi, za nímž se v červnu pojedeme podívat do ZOO Olomouc. Zbylé peníze budou využity jako odměna pro děti na výlet do Olomouce.

Velké poděkování patří dětem, jejich rodičům a prarodičům za pomoc s uspořádáním této krásné akce, dále panu učiteli Novákovi za tvorbu krásných plakátů, paní učitelce Jarmile Šťastné za vynikající sladký příspěvek do našeho obchůdku a také všem žákům, učitelům a ostatním zaměstnancům naší školy, kteří si naše lahodné výrobky kupovali.

Černý panter, tato nádherná a zajímavá šelma, se stává maskotem a ochráncem třídy VI. B. Snad jí přinese štěstí.

Mgr. Petra Štětinová Buxbaumová