Přejít k hlavnímu obsahu
x

Skřítkování aneb cesta pavoučka Vincka.

Akce /Foto z akce Skřítkování

Středeční ráno jste mohli kolem školy na Šumavské ulici v Šumperku pozorovat zajímavý úkaz.

Potkávaly se zde postavičky pavoučků, skřítků, víl, myšek či malé žabky. Kde se tu vzaly?  Copak se dělo?

Probíhalo zde Skřítkování – školní akce určená žákům prvního a druhého ročníku. Program byl nastavený jako projektový den. Celým dnem nás provázela kniha POHRÁTKY aneb cesta pavoučka Vincka, kterou s láskou napsala Pavla Sonetka Krátká a ilustracemi doplnila Marie Snášelová Štorchová.

Žáci pomáhali malému, právě narozenému pavoučku Vinckovi najít cestu ke své babičce Lipové bludičce. Společně se svými třídními učitelkami pracovali na úkolech, které potřebovali splnit, a zaplnit tak políčko na startovní listině. Po splnění těchto úkolů dostali za odměnu část obrázku, který jeden z žáků musel pohlídat a donést paní vychovatelce do školní družiny.

Odpolední část programu začala hodinovou cestou po 5 stanovištích. Zde bych ráda vyzvedla, že nám s realizací vydatně pomohly děti ze školního parlamentu a jejich kamarádi společně s mnohými vyučujícími z naší školy. Políčka byla zaplněna. A co dál?

Následovala závěrečná část dne. Děti si vzaly vyplněné startovací karty, také svůj díl obrázku a odešly do místnosti babičky Lipové sudičky. Zde si vyzkoušely své čichové a chuťové vjemy. Babičce předaly svoji část obrázku, která ho nalepila na místo předem určené.

Závěr je ovšem čekal až v babiččině tajné kouzelné místnosti. Zde zažily vaření lektvarů, bouřily zde sopky, hořely fontány. V této místnosti byli v úžasu i dospělí. Tímto děkuji paní učitelce Lence Drásalové za parádní předvedení chemických pokusů a celkové provedení.

Dnes již je Vincek u své babičky v klidu a bezpečí. Dětem se podařilo splnit všechny náročné úkoly nejen za sebe, ale i ty společné.

Děkuji všem, kteří se jakkoliv zapojili do akce SKŘÍTKOVÁNÍ 2019.

Mgr. Adéla NEVRLÁ