Školní družina na výletě k Tulince

Akce/foto

Dne 17. června se dvě skupiny z naší školní družiny vydaly na letní výlet s cílem Tulinka. Měl to být výlet nejen plný zábavy, ale také poučení a dobrodružství v přírodě. A také byl.

Žáci nejprve zamířili na lesní hřiště. Zde je čekaly různé překážky a hry. Lesní hřiště jim nabídlo spoustu zábavy a prostoru pro volnou hru, což žáci ocenili nejvíce. Mohli zde zdokonalovat své pohybové dovednosti a zároveň si užívat čerstvého vzduchu a krásné přírody.

Další část programu byla věnována pozorování přírody. Žáci měli možnost sledovat kačenky, kačery a káčátka. To jim umožnilo získat bližší pohled na život vodních ptáků.
Tento zážitek byl pro mnoho z nich novinkou a všechny fascinoval. Velkým překvapením byl výskyt černé veverky. Tento živočich zaujal žáky natolik, že si o něm později povídali. Pozorování černé veverky bylo jedním z vrcholů celého výletu.

Na zpáteční cestě žáci procházeli kolem několika soch. Tyto dřevěné objekty jsou rozesety podél celé stezky a každá socha má svůj význam. Vychovatelky žákům vysvětlovaly, co jednotlivé sochy znázorňují.

Výlet na Tulinku byl pro žáky z naší školní družiny zážitkem. Spojení zábavy, pohybu a vzdělávání v přírodě nabídlo žákům skvělou příležitost k rozvoji jejich dovedností a znalostí. Žáci se vrátili domů plní dojmů a nových poznatků, které budou ještě dlouho vzpomínat.

Tento výlet je důkazem toho, že učení a zábava mohou jít ruku v ruce, a že příroda je skvělým místem pro objevování a poznávání světa kolem nás.

Adéla Ondráčková Nevrlá