Rukodělná soutěž PATaMAT zná své vítěze

Akce/Foto ze soutěže

Dne 26. 11. 2018 proběhl ve školní dílně již 3. ročník rukodělné soutěže PATaMAT. Soutěžící měli za úkol během čtyř vyučovacích hodin zhotovit dva výrobky. Dřevěný rámeček byl náročný na úroveň zpracování spojů, které vyžadovaly přesné 45° úhly. Drátěný hlavolam byl na výrobu jednodušší, ale díky náročnosti rámečku jej mnoho soutěžících nestihlo vyrobit.

Porota hodnotila přesnost a úroveň zpracování. S danými výrobky si nejlépe poradili:

1. místo  Vít Skala IX. B
2. místo Vít Mičkech IX. A
3. místo René Bíbrová IX. C

Každý z účastníků si ze soutěže odnesl nejen své výrobky, ale také sladkou odměnu. Vítězové obou kategorií dostali i dárkové poukazy na koupi drobné elektroniky. Za financování soutěže děkujeme KRAPŠ. Velké poděkování patří i panu učiteli Lešingrovi, který ve svém volném čase soutěž pomáhal organizovat.

Všem soutěžícím bychom chtěli poděkovat za skvělou pracovní atmosféru a věříme, že se opět setkáme možná na jaře v připravovaném 1. ročníku Merkuriády nebo nejpozději za rok na 4. ročníku soutěže PATaMAT.

Jolana Papoušková