Recitační soutěž pro žáky 2. stupně

Akce/foto

Ve čtvrtek 16. 3. 2023 se na naší škole konalo ŠKOLNÍ KOLO RECITACE pro žáky 2. stupně, na němž zazněla celá řada prozaických a básnických textů, jež dojaly, rozesmály, nadchly, povzbudily či vedly k zamyšlení.

Zde jsou výsledky školního kola recitace za 3. kategorii:

1. místo - Tina Ročková, třída VI. B

2. místo - Lucie Šedivá, třída VII. B

                - Sebastian Přidal, třída VI. A

3. místo - Vojtěch Kovář, třída VII. A

4. kategorii reprezentoval pouze Vojtěch Faltus ze třídy VIII. C, který svým mluveným projevem ohromil všechny přítomné.

V úterý 21. 3. 2023 se na SVČ Doris Šumperk konalo OKRSKOVÉ KOLO RECITACE, na němž svými výkony zaujali Tina Ročková, Lucie Šedivá a Vojtěch Faltus.

Tito tři skvělí recitátoři budou naši školu reprezentovat na OKRESNÍM KOLE RECITACE, které na SVČ Doris Šumperk proběhne ve středu 29. 3. 2023.

Ráda bych pochválila všechny žáky – recitátory za jejich odvahu jít do recitační soutěže, za jejich píli a snahu naučit se náročný text zpaměti a předstoupit s ním před porotu a diváky.

Děkuji paním učitelkám Aleně Peškové, Ester Muroňové a Marcele Šmehlíkové za pomoc při hodnocení školního kola recitační soutěže.

Na závěr si dovolím uvést citát od Jiřího Mahena: „Knihy jsou mrtvým materiálem, dokud v nás neožijí.“

Mgr. Petra Štětinová Buxbaumová