Ptačí předvánoční prozpěvování

Akce/foto

Sněhem zasypané a lidmi obklopené náměstí Míru v Šumperku přivítalo, ve středu 14. prosince 2022, malé zpěváčky na tradiční akci, zpívání u radnice. Na pódiu se vystřídaly nejen děti z mateřských škol, ale také škol základních. Vystoupení Ptáčátek a Ptáčat bylo velmi milé. I přes prořídlé řady našich malých zpěváčků, z důvodu nemoci, se program povedl a ve studeném zimním počasí předvedli příjemný výkon.

Dalším předvánočním vystoupením bylo vystoupení v sobotu 17. prosince 2022 v podání starších zpěváků Ptáčat v krásném dřevěném kostele Svatého Michala v Maršíkově. V netradičním prostředí tohoto nádherného a zimně vymrzlého kostela odzpívala Ptáčata pásmo písní s vánoční tematikou a při koledách rozezpívali i návštěvníky koncertu. Teplý punč a koláčky byly výbornou tečkou za touto akcí. Doufáme, že jsme všechny posluchače naladili na sváteční vlnu. Ráda bych touto cestou poděkovala organizátorům obou akcí za výborné zabezpečení těchto akcí, bývalým členkám našeho sboru za vydatnou pomoc, klavíristce Marušce za vše co pro nás dělá a v neposlední řadě rodičům za celoroční podporu a hojnou účast.

Ptáčata i Ptáčátka přeji všem rodičům, příznivcům a kamarádům co nejšťastnější Vánoce a celý nový rok jen a jen ve zdraví.

Za všechny zpívající Pavla Zerzáňová Hilšerová a Adéla Ondráčková Nevrlá