Přejít k hlavnímu obsahu
x

Provoz školy od 18. 11. 2020

Akce /

Dne  18. 11. 2020 se vrací žáci 1. a 2. ročníku zpět do školy k prezenčnímu způsobu výuky, která bude probíhat podle platného rozvrhu hodin z 1. 9. 2020. Výuka hudební výchovy bude realizována beze zpěvu, výuka tělesné výchovy bez sportovních činností. Provoz školní družiny je zajištěn od 6 do 16:30 hodin, přičemž je zachována homogenita jednotlivých skupin. Po celou dobu pobytu žáků ve škole je stanovena povinnost nosit roušku, popř. obličejový štít. Upřesňující informace k organizaci výuky a školního stravování byly zaslány všem rodičům prostřednictvím elektronické žákovské knížky dne 12. 11. 2020.

Žáci 3. - 9. ročníku budou i nadále vzdělávání distanční formou výuky.