Příměstský tábor pro nastávající prvňáčky

Akce/foto

Děti se už pomalu loučí s prázdninami. Budoucí prvňáčci se na konci prázdnin těší na to, co nového je čeká, ale zároveň z toho „nového“ mají také obavy. Abychom od možného napětí budoucím prvňáčkům malinko ulevili, připravili jsme pro děti nastupujících prvních tříd příměstský tábor přímo v prostorách naší školy. Letos to byl už druhý ročník. První se konal před kovidovou krizí a děti nadšené z tábora nastoupily do první třídy pozitivně naladěné, orientovaly se již od začátku ve velkých prostorách naší školy s jistotou a byly velmi nápomocné těm spolužákům, kteří se tábora nezúčastnili. A právě nejen ohlas a spokojenost dětí, ale zejména ulehčení při nástupu do první třídy nás inspirovaly k uspořádání druhého ročníku příměstského tábora. 

Děti si ve čtyřech dnech vyzkoušely různé sportovní aktivity ve školních tělocvičnách, ve školní dílně si vyrobily hudební nástroj, tvořily v keramické dílně, zažily „olympijské“ odpoledne na školním hřišti, zkusily známé i neznámé deskové hry, odreagovaly se na hodině muzikoterapie, upekly si „žirafí“ sušenky v naší kuchyňce a zažily mnoho dalších aktivit. To vše pod dohledem zkušených pedagogických pracovnic naší školy. Také se formou her, tvoření a zábavy blíže seznámily se svými třídními učitelkami.

Jedno dopoledne strávily děti na SOŠ v Šumperku, kde je ráno v prostorách arboreta přivítal ing. Zdeněk Zerzáň, který měl pro děti připravené ukázky odchytu ptáků a jejich kroužkování, a právě díky němu se děti dozvěděly spoustu zajímavých informací o odchycených druzích. Pak se přesunuly do botanické zahrady, kde kromě spousty rostlin viděly zvířátka, která zde škola chová: křepelky, andulky, hrdličky, holuby, bažanty, slepice, králíky. Na závěr děti průhledným včelím úlem sledovaly rušný život včel.

Velkým zážitkem byla pro děti i školní jídelna. Dětem opravdu velmi chutnalo a uspořádat vše na tác a následně dojít bezpečně až ke stolku zvládly všechny na jedničku. Paní kuchařky byly dětmi oceněny řádem Zlaté vařečky a naši předškoláci od nich dostali háčkované donutky, které si mohou zavěsit na čipy. Možná se pak budou méně ztrácet J.

Myslíme si, že i letošní ročník tábora splnil svůj účel. Děti odcházely s úsměvy na rtech, některé by si tábor prodloužily o pár dní. Byly spokojené, pravda i trochu unavené ze zpracovávání nových vjemů, informací a poznatků, ale snad i šťastné. Věříme, že nejen první dny ve školních lavicích zvládnou v pohodě, s radostí a bez jakékoliv újmy.   

Moc děkujeme všem rodičům za spolupráci, ochotnému personálu školní jídelny, všem paním učitelkám, které nám s programem pomohly, panu ing. Zerzáňovi a spolku KRAPŠ za umožnění této akce a městu Šumperk za podporu.                                                             

                  Táborový tým: Radmila Lucová, Radka Kroupová, Pavla Zerzáňová,

                                             Petra Nevrklová a Iva Zatloukalová