Příběhy našich sousedů

Akce/foto

Již potřetí se naše škola zapojila do projektu Příběhy našich sousedů. Tým ve složení Isabela Ramsey, Eduard Šinkovský a Jiří Doležal (všichni žáci 9. ročníku) pracoval na projektu několik měsíců.   Žáci se při práci na tomto projektu učí vést rozhovor, zasazovat získané informace do dějinného kontextu, ale také informace a události ověřovat. Následně z rozhovoru zpracovávají scénář a stříhají reportáž. Součástí je také sepsání životopisu a úprava fotografií, které při práci žáci vyfotili. Vyvrcholením celého projektu je závěrečná prezentace, kde týmy představují své pamětníky a jejich životní příběhy všem zúčastněným.

V letošním roce byl tento projekt nesoutěžní, přesto ale žáci odvedli velmi dobrou práci. Výstupy nejen našeho týmu si můžete prohlédnout zde.

                                                                                                                                     Irena Kampová