Příběhy našich sousedů

Akce/foto

V letošním roce jsme se opět zapojili do projektu Příběhy našich sousedů, který organizuje Post Bellum. Úkolem žáků je natočit rozhovor s pamětníkem, poté zpracovat krátkou reportáž ze života pamětníka a životopis. Žáci se učí vést rozhovor, pracovat s nahrávací technikou. Tým ve složení Kateřina Bušinová, Iva Slavíčková, Šimon Možný, Adam Vejmola se v letošním roce zabývali životním příběhem Ing. Milana Mátla. Výkony našeho týmu v tomto soutěžním projektu ohodnotila porota krásným prvním místem.

Zájemci mohou najít všechny výstupy projektu ZDE.

Irena Kampová