Předání výtěžku z charitativního jarmarku Adámku Vláčilovi

Akce/foto

V pátek 15. 12. 2023 jsme předávali výtěžek z našeho vánočního charitativního jarmarku v hodnotě 15. 000 Kč mamince Adámka Vláčila, který navštěvuje Základní a střední školu Pomněnka o.p.s. Šumperk. Adámek je vášnivý sportovec, a proto mu Ježíšek předčasně nadělil krásný fotbalový míč a spoustu sladkostí. Od žákyně Alice Procházkové dostal vlastnoručně upečené perníkové srdce.

Toto kouzelné vánoční dopoledne na Pomněnce se neslo v duchu laskavosti, nefalšované dětské radosti a neskutečně milé atmosféry, která dojala všechny přítomné. S pomněnkovými dětmi jsme si zazpívali vánoční koledy, ochutnali jsme vánoční cukroví, společně jsme si zahráli zábavné hry, u nichž jsme se neskutečně pobavili. Jsme velmi rádi, že si díky předčasnému vánočnímu daru bude moci Adámek užít Vánoce. Maminka by mu z části peněžité pomoci ráda koupila oblečení na zimu a dárky pod stromeček. Chtěla bych poděkovat panu učiteli Novákovi, žákům Tině Ročkové, Gurjasmeet Kaur ze třídy VII. B Alici Procházkové, Lucii Šedivé ze třídy VIII. B a Filipu Kobzovi ze třídy IX. B, kteří se mnou sponzorský dar předávali.

Nezapomínejme na to, že jsou mezi námi lidé, kteří potřebují naši pomoc, podporu nebo jen vlídné slovo či úsměv. Pomáhejme si. Nezavírejme oči před lidmi, kteří to v životě nemají jednoduché. Buďme bez předsudků.
Přeji vám všem krásné Vánoce a laskavý rok příští.
       

                                                                                                        Mgr. Petra Štětinová Buxbaumová