Přejít k hlavnímu obsahu
x

Pěvecký sbor v Rožnově

Akce /foto

Všichni se vždy těšíme, čím ukončíme naše celoroční pěvecké snažení.

Dne 29. května jsme odjeli na závěrečné vystoupení školních sborů Ptáčata a Ptáčátka ve školním roce 2019/2020. Naše cesta vedla do malebného města Rožnov pod Radhoštěm. V ZŠ Videčská jsme zazpívali za klavírního doprovodu Marušky Zajícové a pod taktovkou Pavly Zerzáňové, hodinový program. Naši zpěváci zaujali mladé publikum natolik, že se sálem po poslední odezpívané skladbě ozval mohutný potlesk. Po dobrém obědě, v místní jídelně, se sborové děti dozvěděly více o výrobě svíček. V Uniparu si také vyrobily jednu svíčku vlastníma rukama.

Potom jsme se přesunuli do místního skanzenu.  Naše kroky směřovali nejdříve do nejstarší části Valašského muzea v přírodě. S podobou historického náměstí tvořeného souborem originálních dřevěných staveb přenesených především z rožnovského náměstí a širšího okolí nás seznámil místní průvodce v Dřevěném městečku. Součástí tohoto městečka je také Kostelík svaté Anny, kde zpěváčci vyzkoušeli akustiku kostela a zazpívali a cappella (bez doprovodu hudebních nástrojů).  

Co mají společného s tímto místem diskař Ludvík Daněk, skokan na lyžích Jiří Raška nebo slavný olympionik Emil Zátopek? Jsou to lidé zde pohřbeni, lidé, kteří se zasloužili o rozkvět Moravského Valašska. Jak nás poučil místní průvodce je tento hřbitov přezdívaný Valašský Slavín. Jsou zde tedy pohřbeny významné osobnosti Valašska.

V Mlýnské dolině děti s obdivem poslouchaly výklad, s praktickými ukázkami, o unikátním souboru živých staveb a zařízení, která jsou v provozu díky síle horské vody, ale i lidských rukou.

Tímto výjezdem ukončily sbory pro tento školní rok svoji činnost. Byl to rok nabitý prací a činností.

Zpěváci mají za sebou mnoho hodin tvrdé práce ve zkouškách ve škole, ale také na soustředěních.

Mají za sebou mnoho vystoupení. Namátkou vzpomenu zpívání na Loučenské Vločce, zpívání u radnice v Šumperku, u stromu ve Vikýřovicích, soutěž v Uničově a další. Nemohu opomenout také velmi úspěšný koncert pro UNICEF.  

Toto vše bychom bez finanční podpory klubu rodičů a přátel naší školy KRAPŠ zvládali těžce. Jejich pomoc je významná a my si ji velmi ceníme a děkujeme. Za podporu také děkujeme městu Šumperk.

Zvláštní poděkování patří rodičům, díky jejich finančnímu daru jsme byli schopni pořídit dětem sboru Ptáčat nové halenky. A že jim to sluší, slyšíme ze všech stran.

Samozřejmě toto vše by nebylo bez náklonnosti a přízně vedení naší školy, našich dětí, naší dirigentky, paní klavíristky a lidí, kteří se kolem sborového života „motají“. 

Všem děkujeme, přejeme klidné dny volna a v příštím školním roce se opět uslyšíme…

Mgr. Adéla Nevrlá