Pěšky za koly

Akce/foto

Pracovním prostředím svých rodičů by se asi rád pochlubil každý prvňák či druhák. Žáci z 2. oddělení Myšek, naší školní družiny, v tomto směru nabídku dostali.

V pátek 10. 3. 2023 jsme na pozvání maminky jednoho z žáků navštívili firmu BPS Bicycle Industrial, s.r.o., která se nachází v blízkosti naší družiny. Byla to zajímavá exkurze a velmi poutavé povídání o výrobě a kompletaci kol. Žáci nešetřili všetečnými otázkami. Vyptávali se na vše, co je v tu chvíli zaujalo a zajímalo.

Na konci prohlídky děti dostaly malý dárek – zvonek, a ještě dlouho si o svých zážitcích z této akce povídaly a nadšeně zvonily. Z malého dárku však zřejmě velkou radost neměli kolemjdoucí a možná doma ani rodiče. Děkujeme za tuto nabídku exkurze nejen mamince našeho žáčka, ale také vedení a zaměstnancům firmy, zejména za vstřícnost a profesionální průvodcovství.

Mgr. Adéla Ondráčková Nevrlá