Pasování prvňáčků

Akce/foto

Na den 14. 12. 2022 jsme si my, žáci devátého ročníku, pod vedením paní učitelky Haltmarové, připravili tradiční pasování našich nových prvňáčků. Zahráli jsme jim divadlo o chlapci a kouzelníkovi, který mu mohl splnit každé přání, až na předání vědomostí – k jejichž získání je potřeba znát písmenka. Zopakoval si tedy s dětmi samohlásky a pod dirigentskou hůlkou paní učitelky Lucové (kterou neměla) se zazpívala písnička Abeceda. Poté přišel král se svými šašky a rytířem, přečetl slavnostní slib a nakonec každého žáčka pasoval do stavu školáckého. Děti byly z představení nadšené a my jim ze srdce přejeme, ať se jim u nás na škole daří a líbí.

Ester Lucová a Adéla Peslarová, IX. B