Opičí dráha

Akce/foto

Všichni ví, že četba knih povznáší ducha. V naší školní družině jsme se ale měli možnost přesvědčit, že příběhy mohou inspirovat i k posílení těla. Napříč odděleními jsme se v rámci projektu Celé Česko čte dětem věnovali knížkám o zvířátkách. O zábavu se nám postarali pejsci Dášeňka a Baryk, kocourek Modroočko, žabáci Kvak a Žbluňk, ježeček Dupálek nebo ovečka Kudrlinka. Starší děti se pak věnovaly encyklopediím a naučné literatuře.

Vše vyvrcholilo 19. ledna, kdy jsme ve školní tělocvičně uspořádali sportovní odpoledne založené na dovednostech, které jsme odkoukali od zvířátek. Děti skákaly jako žabky, plazily se jako hadi, běhaly jako gepardi, šplhaly jako opice. Všichni se náramně bavili a rozhýbali tělo i svou fantazii.

Za vychovatelky školní družiny Milada Vyhnálková