Ocenění

Akce/

Olomoucký kraj je znám svou podporou nadaných žáků a studentů. Každoročně uděluje ocenění v různých kategoriích těm nejlepším v projektu Talent Olomouckého kraje.

Pro jedno takové ocenění si 21. 9. 2022 dojel do Regionálního centra v Olomouci i náš žák Vojtěch Faltus. Zabodoval v kategorii umělecký obor. Vojta se stal vítězem ústředního kola soutěže ZUŠ v kategorii sólový zpěv, která se konala v květnu letošního roku Turnově a rovněž také získal Zlaté pásmo a speciální cenu poroty za vynikající výkon na pěvecké soutěži Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce.

V průběhu slavnostního ceremoniálu bylo předáno i poděkování – ocenění pedagogům za práci s talentovanou mládeží v oblasti soutěží a přehlídek. Jednou z oceněných byla i naše paní učitelka Mgr. J. Haltmarová za dlouholetou organizaci soutěží v německém jazyce a práci odborného garanta a dlouholetou práci v porotě Dějepisné olympiády v okrese Šumperk.