Návštěva Mikuláše

Akce/foto

Dne 5. 12. 2022 naši školu navštívil svatý Mikuláš se svou družinou andílků a čertů. Tato celá družina zavítala do prvních a druhých tříd, kde je všechny děti napjatě očekávaly. Děti, které občas trochu zlobily, Mikuláši slíbily, že se už polepší. Mikuláš potom velmi pochválil hodné a pečlivé děti, které rovněž slíbily, že budou i nadále hodné a pečlivé. Nakonec všechny děti Mikuláši zazpívaly a za odměnu jim andělé rozdali sladkou nadílku. Společně se rozloučili a svatý Mikuláš se svou družinou dál pokračoval na cestě za dalšími dětmi.

A. Rýcová