Přejít k hlavnímu obsahu
x

Náš první tábor pro předškoláčky

Akce /

Letošní prázdniny pro některé z budoucích prvňáčků začaly netradičně. V hlavách učitelek naší školy se zrodil nápad rozšířit naši nabídku školního příměstského tábora a uspořádat pro budoucí prvňáčky ve spolupráci s KRAPŠ čtyřdenní příměstský tábor i pro předškoláčky. Dne 1. července jsme v prostorách školy přivítali 32 rozzářených dětí, které byly plné očekávání. Během hledání pokladu děti objevovaly pro ně tajemná zákoutí školy. Vyzkoušely různé sportovní aktivity, vyrobily si hudební nástroj a z keramické hlíny sluníčko. Také jsme zavítali na Střední odbornou školu Šumperk, kde nám pan Zdeněk Zerzáň ukázal kroužkování našeho ptactva, děti si otestovaly smyslový chodníček a mohly si pohladit agamu a čerstvě narozená morčata. Novou energii načerpaly při hodině muzikoterapie s paní učitelkou Petrou Štětinovou Buxbaumovou. Velkým zážitkem, a to nejen gastronomickým, byla pro ně školní jídelna. Dětem opravdu velmi chutnalo a uspořádat vše na tác zvládly na jedničku. Paní kuchařky byly dětmi oceněny řádem Zlaté vařečky a naši předškoláci od nich dostali perníkové medaile.

Hlavní myšlenkou tábora bylo, aby se děti seznámily nejen s prostory školy, ale i budoucími spolužáky. Navázaly nová přátelství a usnadnil se jim vstup do nové životní kapitoly. Doufáme, že se nám toto podařilo naplnit a že si děti, stejně jako my, odnesly krásné zážitky. Přejeme dětem, aby se jim ve škole líbilo nejen o prázdninách, ale i po celou dobu jejich studia. Moc děkujeme všem rodičům za spolupráci, ochotnému personálu školní jídelny, manželům Horčičkovým za vždy čerstvé a chutné pečivo, panu školníkovi za pozornost pro děti a spolku KRAPŠ za umožnění této akce.

Táborovým tým Radmila Lucová, Radka Kroupová, Pavla Zerzáňová, Petra Nevrklová