Mise Sonic – dobrovolná sbírka pro Záchrannou stanici v Rudě nad Moravou.

Akce/foto

Letos v říjnu na jedné z třídnických hodin napadlo žáky VII. A podpořit činnost některé místní neziskové organizace.  Po chvilce hledání padla naše volba na Záchrannou stanici v Rudě nad Moravou (https://www.csopruda.cz/). Po domluvě s majiteli jsme se rozhodli pomoci malým ježkům, kteří jsou v podzimních dnech do záchranných stanic všímavými občany často přinášeni. Rozhodli jsme se zorganizovat sbírku, jejíž název jsme odvodili od známé animované postavičky ježka. Tak vznikla naše Mise Sonic.

V našem improvizovaném obchůdku, který jsme ve dnech 20. – 24. 11. 2023 ve škole otevřeli, bylo možné zakoupit mnoho věcí. Největší zájem byl o moučníky, které doma pekli rodiče a  děti. Prodávali jsme i hračky, které sedmáci pro dobrou věc věnovali. Děvčata navíc vytvořila náramky, prstýnky, přívěsky a záložky do knih. Chlapci v rámci kroužku informatiky vytiskli na 3D tiskárně přívěsky na klíče. Prodávali jsme i káči s motivem ježka Sonica, které jsme vyrobili ve školní dílně. Do obchůdku naši podporovatelé přinesli také granule, papírové utěrky a nemalé finanční dary.

Vstřícnost a trpělivost zákazníků, dobrá nálada a bezchybná práce dobrovolníků ze třídy VII. A přinesly nečekaný úspěch. Výtěžek naší sbírky činí 13 100,- Kč, čtyři role papírových utěrek a pět balení granulí.

Díky nám všem budou letos v Záchranné stanici v Rudě nad Moravou šťastní nejen ježci, ale i ostatní handicapovaná zvířata. Předání finančního a materiálních darů zajistí třída VII. A na začátku prosince.

Chtěli bychom touto cestou velmi poděkovat všem milým dárcům za štědrost a podporu.

Osobně bych pak ráda poděkovala skvělé třídě VII. A, paní asistentce Ivě Zatloukalové a zejména maminkám a babičkám, bez jejichž podpory by sbírka nebyla tak úspěšná. Jmenovitě paní Kalvodové, paní Marešové, paní Martinkové, paní Nitsche, paní Rabové, paní Poláškové, paní Reichlové, paní Šťastné a paní Štědroňové.

Papoušková