Metoda CLIL na naší škole

Akce/foto

CLIL  = Content and Language Integrated Learning

V posledních dvou letech jsme začali používat metodu CLIL při výuce některých předmětů. CLIL je použití cizího jazyka jako prostředku komunikace a sdílení obsahu v nejazykovém předmětu. Prakticky CLIL znamená integraci anglického jazyka do jiných předmětů. Vytvořili jsme vždy souhrn cvičení, kde se stejné učivo probere česky i anglicky. Pro žáky je výhodné, že anglický jazyk použijí nejen v angličtině, propojí tak dva různé vyučovací předměty, ale hlavně použijí angličtinu přirozeně a prakticky. Tímto způsobem jsme zatím udělali hodiny dějepisu o Karlu IV., zeměpisu o světadílech Evropa, Afrika, Amerika a v matematice povrch a objem kvádru i krychle a nakonec zlomky. Jsme rádi, že ohlas žáků, kteří tyto hodiny absolvovali, byl velmi pozitivní, a proto pokračujeme.  Připravujeme obecný zeměpis, základy chemie a celá čísla.

                                              Markéta Sitová, Lenka Drásalová , Růžena Drásalová

Ohlasy našich žáků na CLIL:

„Objemy – je to zábavnější a člověka to chytne. Karel IV. – Dozvěděl jsem se i něco, co jsem nevěděl.“

„Nejvíc mě bavil Karel IV.“

„Angličtina v matematice… byla to zábava a něco jsem se naučil.“

„Matematika se mi líbila. Naučila jsem se nová slovíčka.“

„Umím použít slovíčka naučená v AJ i v zeměpise.“

„Bavilo mě to… naučila jsem se počítat zlomky anglicky.“

 „Naučila jsem se nová anglická slova, které jsem neznala. Ty hodiny se mi líbily.“

„Naučil jsem se říct něco o světadílech anglicky.“

„Předměty, v nichž jsme se učili anglicky, byli velmi poučné.“