Kniha pro nevidomého kamaráda

Akce/foto

V odpoledních hodinách dne 7. května byli žáci naší školy pozvání do Městské knihovny TGM v Šumperku. Zde se, před zahájením výstavy výtvarných prací žáků ZUŠ Šumperk s názvem Rozmanité střípky, konalo předávání ocenění za HAPTICKOU KNIHU. Tyto obrázky, knihy či leporela vytvořili žáci šumperských mateřských, základních, středních škol a dospělí v rámci akce TÝDEN VODICÍCH PSŮ. Na této akci spolupracuje Městská knihovna TGM v Šumperku spolu se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých (SONS) Šumperk.

Jsme velice rádi, že se žáci naší školy ve veliké konkurenci 215 děl prosadili. Jejich kniha „Cesta kapky“ se líbila. Bude sloužit jako studijní materiál pro žáky se zrakovým hendikepem.

Mnohokrát děkuji všem, kteří se podíleli na tvorbě této knihy, a tím na dobré reprezentaci školy.

Mgr. Adéla Ondráčková Nevrlá