Kloboukový den ve školní družině

Akce/foto

Dne 26. června se v naší školní družině konal závěrečný rej „Kloboukový den“. Tato akce je jednou z nejoblíbenějších akcí každého školního roku. Celé odpoledne bylo věnováno kloboukům. Tyto se staly středobodem všech aktivit.

Žáci a vychovatelky dorazili v různých kloboucích, čepicích a čepičkách. Prostě ve všem, co by jim mohlo zdobit jejich hlavy. Program dále zahrnoval řadu soutěží a her, kde však vedle žáků hrály hlavní roli klobouky.

Vrcholem středečního horkého dne bylo také vodní zápolení. Celé odpoledne bylo plné smíchu a dobré nálady, což je nejlepší ukázka toho, jak úspěšná akce byla.

Na úplný závěr akce, byli mokří a spokojení účastníci oceněni sladkou odměnou
a dárečkem. Každý odcházel domů s úsměvem na tváři a pocitem skvěle stráveného odpoledne. Dnešní akce „Kloboukový den“ byla úžasným zakončením školního roku a jsme vděční za všechny, kdo se na něm podíleli. Těšíme se na obdobné akce v příštím školním roce a doufáme, že se opět setkáme při podobně zábavných aktivitách.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci „Kloboukového dne“. Ráda bych také ocenila celoroční práci a celoroční podporu. V první řadě patří díky našim vychovatelkám, které věnovaly svůj čas a energii přípravě všech možných akcí a aktivit. Jejich kreativita a nadšení vytváří mnohé zážitky pro jejich svěřence. Každá soutěž, hra a aktivita jsou pečlivě naplánovány a zajištěny s maximální péčí. Děkujeme také všem žákům, kteří se aktivit účastní.  Vaše nadšení, radost a týmový duch přispívají k tomu, že akce bývají úspěšné. Nezapomínám ani na rodiče!  Vaše podpora a spolupráce jsou pro nás velmi důležité a přispěly k celkovému úspěšnému zvládnutí aktivit. Poděkování také posíláme našemu KRAPŠ, který je nám dlouhodobě oporou i našim starším kamarádům ze školního parlamentu a všem spolupracujícím kolegům.

V tomto místě bych popřála všem našim žákům dlouhé, spokojené a ve zdraví prožité prázdniny.

Ještě jednou děkujeme všem za skvělou práci, nasazení a podporu!

S pozdravem Mgr. Adéla Ondráčková Nevrlá