Jsme bez předsudků

Akce/foto

Naše Světová škola se v minulých letech věnovala mnoha zajímavým tématům a ani v tom letošním nezůstala pozadu. „Jsme bez předsudků“ je téma, které v nás může rezonovat mnoha způsoby. Předsudek je mínění či názor, který není založen na spolehlivém poznání, ale na pouhém mínění či předpokladu. Předsudky si můžeme vytvářet vůči cizincům, lidem s odlišnou barvou pleti či vůči těm, kteří jsou nějakým způsobem jiní než ostatní. V naší zemi, v našem městě Šumperku, v naší škole můžeme potkat mnoho cizinců, kteří nás mohou inspirovat svojí kulturou, způsobem chování, zajímavými pokrmy či přístupem k životu.

Náš tým Světové školy se v pondělí 30. 10. 2023 vydal za poznáním cizokrajné kuchyně v Šumperku. Navštívili jsme některé šumperské restaurace a kavárny, kde jsme mohli ochutnat pokrmy vietnamské, japonské, čínské, americké, francouzské, řecké, indické. Ráda bych poděkovala panu Jakubovi Janků J&J bistra, panu Jakubovi Cakirpaloglu z bistra Cakir´s Burger, panu Kyriakosovi XanthopoulosoviGrekos Greek Grilu, paní Martině Klusákové z kavárny Cukrle, panu Amarjitovi Saini a paní Malkit Kaur z indické restaurace Mr. India za sponzorské dary ve formě nezapomenutelných gastronomických zážitků. Děkuji našemu hlavnímu kameramanovi panu Janu Valchařovi za natáčení videa k danému tématu.

V pátek 10. 11. 2023 jsme vyrazili za cizokrajným poznáním do města Olomouc. Měli jsme tak možnost ochutnat tradiční nepálské pokrmy v restauraci The Kathmandu, vietnamské dezerty v restauraci Maison Viet, v Muzeu umění jsme navštívili výstavu polských umělců s názvem Přístavy neklidu, dále jsme vyzkoušeli holandský Snoezelen, což je místnost, která vytváří příjemné smyslové zážitky pomocí světelných efektů.

Ve čtvrtek 30. 11. 2023 se na naší škole uskuteční dopolední projektový den pro žáky 2. stupně s názvem „Jsme bez předsudků“ a odpolední charitativní jarmark, jehož výtěžek bude věnován handicapovanému Adámku Vláčilovi. Velké poděkování patří panu učiteli Tomáši Novákovi, který se mnou celý tým Světové školy vede, dále paní učitelce Petře Nevrklové, paní učitelce Zdeňce Zatloukalové a panu učiteli Tomáši Lešingrovi za přípravu projektového dne. Cílem našeho letošního projektu je ukázat, že to, co je cizí, odlišné nepředstavuje to, co je špatné a čeho bychom se měli za každou cenu bát. Cizí kultury nás mohou ve velké míře inspirovat či posouvat za poznáním něčeho nového.

Buďme k sobě milí, laskaví, chápající a tolerantní. V dnešním neklidném světě je to více než nutnost. 

                                                                                                                   Mgr. Petra Štětinová Buxbaumová