Přejít k hlavnímu obsahu
x

Informace k zavedení střídavé výuky na 2. stupni ZŠ

Akce /

Od 12. 10. 2020 se na 2. stupni školy zavádí střídavá výuka po třídách. Do budovy školy dochází polovina žáků dle rozpisu níže, zbytek se vyučuje doma distanční formou. Cílem je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole. Třídy, které nebudou mít v daném týdnu prezenční výuku, se povinně vzdělávají v distanční formě vzdělávání (viz ustanovení § 184a školského zákona) – nepřítomnost žáka se omlouvá v souladu se školním řádem.

Komunikace se žáky i rodiči bude i nadále probíhat prostřednictvím elektronické žákovské knížky a aplikace MS Teams (součást Office 365).

Žáci se do distanční výuky budou zapojovat podle svého rozvrhu hodin prostřednictvím technických prostředků a budou pracovat podle pokynů vyučujících.

MŠMT upravilo organizaci školního roku tak, že dny 26. a 27. 10. 2020 jsou stanoveny jako volné dny.

Rozpis distanční výuky (rozvrh hodin pro distanční výuku obdrží každý žák)

Distanční výuka se předpokládá na dobu 14 dní, avšak do následujícího přehledu je zařazeno i další období, kdyby snad vláda tuto dobu prodloužila:

  • distanční výuka 12. – 16. 10. – 7. a 8. třídy (ostatní jsou ve škole),
  • distanční výuka 19. – 23. 10. – 6. a 9. třídy (ostatní jsou ve škole),
  • týden 26. – 30. 10. – volno, svátek, prázdniny – škola je uzavřena, všichni žáci jsou celý týden doma, distanční výuka neprobíhá,  provoz školní družiny je přerušen,
  • distanční výuka 2. – 6. 11. – 7. a 8. třídy (ostatní jsou ve škole),
  • distanční výuka 9. – 13. 11. – 6. a 9. třídy (ostatní jsou ve škole).

Školní jídelna

Provoz školní jídelny není v době distančního vzdělávání přerušen, žákům, kteří se v daném týdnu budou vzdělávat distančním způsobem, bude umožněn odběr stravy (za dotovanou cenu) pouze v době od 13:30 do 14:00 hodin do jídlonosiče z výdejního okénka do ulice. Žáci, kteří jsou ve škole na prezenční formě vzdělávání, odebírají obědy obvyklým způsobem.

Žákům, kteří mají týden distančního vzdělávání, jsou obědy automaticky odhlášeny. Kdo má zájem o odběr stravy, musí si ji na dané dny vždy přihlásit.

V případě jakýchkoliv změn budou rodiče i žáci informováni operativně prostřednictvím elektronické žákovské knížky.