Přejít k hlavnímu obsahu
x

Informace k organizaci výuky od 4. 1. 2021.

Akce /

Dle rozhodnutí vlády se od 4. ledna 2021 vrátí do školy k prezenční výuce pouze žáci 1. a 2. ročníku. Pro ostatní žáky (3. – 9. ročník) je stanoveno povinné vzdělávání distančním způsobem. Tento stav je zatím plánován do 10. 1. 2021.  

Dále jsou v případě potřeby umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Výuka hudební výchovy bude realizována beze zpěvu, výuka tělesné výchovy bez sportovních činností. Provoz školní družiny je zajištěn od 6 do 16:30 hodin, přičemž je zachována homogenita jednotlivých skupin. Po celou dobu pobytu žáků ve škole je stanovena povinnost nosit roušku (popř. obličejový štít).

Upřesňující informace k organizaci výuky a školnímu stravování byly zaslány všem rodičům prostřednictvím elektronické žákovské knížky dne 28. 12. 2020.