Hurá do pravěku!

Akce/foto

Dne 18. 10. 2023 se děti V. A přenesly v čase do doby pravěku. V Šumperském muzeu jsme navštívili akci k Mezinárodnímu dni archeologie, kde se děti dozvěděly mnoho informací a poznaly život lidí v tomto období. Nejprve zjistily, co slovo archeologie znamená a co práce archeologa obnáší. Viděly opravdové vykopávky – nádoby, šperky, zbraně, ale nejvíce je zaujaly pazourky.

Poté ve skupinkách obcházely různá stanoviště, odkud si mohly odnést i pár vytvořených dárečků, například krásný náhrdelník z přírodnin, vyrobily si korálky z hlíny a upekly si placku na kameni. Zjistily jak, náročné je mletí obilí a jak těžké je střílení z kuše. Namalovaly si kresby uhlem a vyzkoušely skalní umění v podobě malování barvou.

Nakonec si mohly vyzkoušet něco z aktuální archeologie, například, jak se vyměřuje určitá část pozemku k archeologickému výzkumu a jak se pracuje s detektorem kovů.

Děti byly z této akce velice nadšené.

                                                                         Bc Marcela Petrželová, Mgr. Růžena Drásalová