FakeScape 2022

Akce/foto

Již potřetí naše škola otevřela dveře projektu Masarykovy univerzity – hře FakeScape. Brněnští studenti ji během několika týdnů v roce 2018 vymysleli v rámci americké soutěže Peer-to-Peer a v celosvětovém finále vyhráli druhé místo.

Žáci 8. ročníku si tedy mohli v závěru školního roku vyzkoušet, zda dokáží uniknout falešným zprávám, tzv. dezinformacím. Čekala na ně „detektivka“, ve které se měli vyhnout nástrahám mediálního světa.

Pod vedením Markéty Jasanské, redaktorky studentského spolku FakeScape, naše mládež ve dvou až tříčlenných týmech plnila 5 základních úkolů - porozumět textu, poznat zmanipulované fotografie, rozlišit manipulativní titulky, ověřit si fakta z internetu a nenechat hrát na svoje city.

Potěšující je, že se všem týmům podařilo dezinformacím uniknout. O výborné práci spolku FakeScape svědčí i následující zajímavá čísla: již uniklo 14 996 studentů/žáků ze 195 škol - ze 102 měst - z 11 zemí světa.

A co na akci naši žáci 8. ročníku?

„Dozvěděla jsem se, že si můžu na internetu ověřovat fotky a jak poznat fake news. Vyhovovalo mi, že jsme pracovali ve skupinách, vše bylo přehledné, hezky zformulované, pěkně provedené, poučné. Jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit:“

„Naučil jsem se, že nemám na všechno klikat a všemu věřit. Líbilo se mi, že jsme mohli se spolužáky více sdílet svoje nápady a spolupracovat.“

„Teď už vím, že některé fotky na Instagramu mohou být vyfoceny z jiného úhlu, a tak mít jiný význam.“

„Hru doporučuji i jiným žákům na 2. stupni ZŠ, nic bych na ni neměnila, bylo to zábavné.“

Mládeži, CHVÁLÍM VÁS!

Mgr. E. Muroňová